DİYARBAKIR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Diyarbakır Spor Lisesi İle Güzel Sanatlar Lisesine Öğretmen Atama Duyurusu

İlgi: a) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaoöğretim Genel Müdürlüğünün 29/08/2018 tarih ve 15128766 sayılı yazıları.

       b) 17/04/2015 tarih ve 29329 Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği.

 

İlimize bağlı Yenişehir ilçesi Güzel Sanatlar Lisesine Müzik (Gitar 1 ihtiyaç, Keman 2 ihtiyaç), Diyarbakır Spor Lisesine ise Beden Eğitimi (5 ihtiyaç) alanında Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 33. ve 36. maddeleri kapsamında Öğretmen atamaları yapılacaktır.

 

Başvuru ve Atama ile İlgili Hususlar:

a) Diyarbakır Spor lisesinin Beden Eğitimi ile Diyarbakır Güzel Sanatlar Lisesinin Müzik (Gitar ve Keman) alanına başvuru yapacak olan Öğretmenlerde aşağıda belirtilen şartlar aranacaktır.

1- Başvuru tarihi itibarıyla görev yapılan alanın, atanmak istenilen alana uygun olması,

2- Başvurunun son günü itibarıyla (13.09.2019) Bakanlık kadrolarında adaylık dâhil en az üç yıl Öğretmenlik yapılmış olması,

3- Yapılacak değerlendirme ve uygulama sınavında başarılı olma,

4- Atama yapılacak eğitim kurumunda norm kadro açığı bulunması,

5- Atamalarda puan üstünlüğü esas alınır.

 

* İlgi yönetmeliğin 36. maddesine göre başvuru yapan adaylar, Ek-5 Değerlendirme Formu üzerinde yapılan değerlendirme sonucu aldıkları puana göre alanlar itibarıyla sıralanır ve en yüksek puan alandan başlamak üzere alanlar itibarıyla ilan edilen kadro sayısının üç katı aday uygulama sınavına alınır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da uygulama sınavına alınır.

* Uygulama sınavına alınan adaylar, değerlendirme ve uygulama sınavı komisyonu tarafından Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-6 Uygulama Sınavı Formunda yer alan konular ve puanlar üzerinden ayrı ayrı değerlendirilir. Uygulama sınavında 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır.

* Uygulama sınavında başarılı olan adayların atamaya esas puanları, Ek-5'te yer alan Form üzerinden aldıkları puan ile uygulama sınavından aldıkları puanın aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. Atamaya esas puanlar, sonuçların ilanı tarihinden itibaren altı ay süreyle geçerlidir.

* Adayların puanlarının eşitliği hâlinde, sırasıyla Ek-5'te yer alan Forma göre değerlendirme puanı, Ek-6'da yer alan Forma göre uygulama sınavı puanı, Öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olan adayın ataması yapılır. Eşitliğin devamı hâlinde atanacak aday kura ile belirlenir.

 

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan Öğretmenlerden başvuru yapmak isteyenlerin ilişikte gönderilen Dilekçe ile Değerlendirme Formunu doldurmaları ve gerekli evrakları elden İl Milli Eğitim Müdürlüğüne (Öğretmen Atama Birimi) teslim etmeleri gerekmektedir.

ÇALIŞMA TAKVİMİ

Duyuru 04.09.2019
Başvuru Formlarının Elden (Ek-5) İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Teslim Edilmesi 09.09.2019
13.09.2019
Başvuruların Değerlendirilmesi (EK-5) 16.09.2019
Değerlendirilme Puanlarının ilanı ve itiraz süreci 17.09.2019
20.09.2019
Uygulama Sınavı 24.09.2019
Uygulama Sınav sonucunun ilanı ve itiraz süresi 26.09.2019
30.09.2019
Atama sonuçlarının açıklanması 02.10.2019E K:
- EK-5 Değerlendirme Formu
- Başvuru Dilekçesi

Şehitlik Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarı / Eski Eğitim Fakültesi / Yenişehir / Diyarbakır - Telefon 0412 322 2100 / 0412 322 2200 Sanal Santral 84122100 / 84122200

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.