DİYARBAKIR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Sıkça Sorulan Sorular

Hayat Boyu Öğrenme Şubesi

 • Soru: Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerimiz bünyesinde açılacak kurslarda görevlendirilecek usta öğreticilerin başvuru işlemleri nelerdir?

  Cevap: Usta öğretici görevlendirilmesi halk eğitimi merkezi müdürlüklerimiz tarafından çalışma takvimine göre yapılmakta olup, puan sıralamasına göre alınmaktadır.

 • Soru: Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerimiz bünyesinde açılacak kurslara başvuru şartları nelerdir ve nasıl açılır?

  Cevap: Halk Eğitimi Merkezi müdürlüklerimiz bünyesinde açılacak kurslara her Türk vatandaşı başvurabilir. Kursiyer sayısı 12 kişi olmalı, yer ve öğretmen temini yapıldıktan sonra açılır.

 • Soru: Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerimiz bünyesinde açılacak kurslara müracaat ederken kursiyerlerden ücret alınır mı?

  Cevap: Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerimiz bünyesinde açılan kurslar ücretsiz olup, kursiyerlerden ücret alınmamaktadır. Ancak bünyesinde kurulan okul aile birliğine gönüllü olarak katkı sağlayabilirler.

 • Soru: Açık Öğretim Okullarının (Ortaokul, Lise ve Açık Öğretim Yüz Yüze) yeni kayıt ve kayıt yenileme yapılırken karşılaştıkları sorunlar nelerdir?

  Cevap: Açık Öğretim Okullarının kayıtları Bakanlığımız tarafından belirlenen çalışma takvimine göre ve belirtilen tarihlerde halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvurarak yapılır. Açık Öğretim Yüz Yüze eğitim veren okullarımıza kayıtlar aynı tarihlerde yapılır.

 • Soru: Açık Öğretim Okullarına kayıt yaptırdıktan sonra ders kitaplarının temini konusunda yaşanan sorunlar nelerdir?

  Cevap: Açıköğretim okullarına kayıt yaptıran öğrenciler ders kitaplarını Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerimizden temin edilmektedir.

 • Soru: ADEM ve ÇATOM'lar resmiyette kimlere bağlı ve açılacak kurslarda usta öğreticiler kimler tarafından görevlendirilir?

  Cevap: ADEM ve ÇATOM lar İlçe Kaymakamlıklarına bağlıdırlar. Bünyelerinde açılacak kurslarda öğretmen görevlendirilmesi halk eğitimi merkezi müdürlüklerimiz tarafından yapılmaktadır.

 • Soru: Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerimiz bünyesinde açılacak okuma-yazma kurslarına nasıl başvurulur ve şartları nelerdir?

  Cevap: I. Kademe ile II. Kademe okuma-yazma kurslarına halk eğitimi merkezi müdürlüklerimize vatandaşlarımız başvurabilirler. Ayrıca seviye tespit sınavı da aynı kurumlarımız tarafından yapılmaktadır.

Din Öğretimi Şubesi

 • Soru: Hafızlık Eğitimi için 1 (bir) yıl eğitime ara veren 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerin sınıf atlatma işlemleri nasıl yapılır?

  Cevap: MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 32. Maddesini 4 üncü fıkrasına göre yapılır.

 • Soru: İmam Hatip Okullarında eğitim gören öğrencilerin Nakil talepleri nasıl yapılır?

  Cevap:

  • Okul Müdürlüğüne dilekçe vererek,
  • Öğrenci velisi tarafından E-devlet üzerinden nakil talebinde bulunabilirler.

 • Soru: Anadolu İmam Hatip Liselerinin 11. sınıfından diğer Anadolu Liseleri ile Özel Okullara geçişler yapılır mı?

   Cevap: Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 37. maddesi çerçevesinde işlem yapılmaktadır.

 • Soru: İmam Hatip Ortaokullarına öğrenci kayıtları adrese dayalı mı?

  Cevap: İmam Hatip Ortaokullarına öğrenci kayıtları adrese dayalı değildir. (Hafızlık Programı uygulayan Ortaokullar hariç)

Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Şubesi

 • Soru: Denklik nedir?

  Cevap: Yurt dışındaki ilköğretim ve ortaöğretim kuramlarından alınmış olan karne, transkript, öğrenim belgesi, sertifika, ayrılma belgesi ve diploma gibi belgelerin incelenerek görülen öğrenimin, Türkiye’deki ilköğretim ve ortaöğretim kuramlarının hangi sınıf/alan/bölüm/dalına eş değer olduğunun tespit edilmesi işlemidir.

 • Soru: Denklik Belgesi almak için nereye başvurmam gerekiyor?

  Cevap: Denklik işlemi; yurt dışında eğitim müşavirliği veya ataşeliklerde, yurt içinde ise il milli eğitim müdürlüğü ve nüfusu 250.000 ve üzerinde olan büyükşehir ilçelerindeki millî eğitim müdürlüklerinde,Başkanlığımız http://ttkb.meb.gov.tr İnternet sitesinde yayınlanan, Denklik Kılavuz ve Milli Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği esas alınarak yapılmaktadır.

 • Soru: Online e-Denklik başvurusu nasıl yapılır?

  Cevap: Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, http://ttkb.meb.gov.tr adresinde e-denklik modülünde Türkçe, Arapça ve English dilleri seçerek online başvuru yapabilir.

 • Soru: Denklik işlemi için istenen belgeler?

  Cevap:

  (1) Denklik işlemi için başvuruda bulunanlarca, e-Denklik modülü üzerinden Denklik Belgesi Alacaklar İçin Başvuru Formu (EK-1) doldurulur, aşağıdaki belgelerin aslı ve birer fotokopisi forma eklenir:

  a) İlköğretim okullarına denkliği yapılacak olanlar için yurt dışındaki okullardan, yabancı uyruklu olup Türkiye’deki büyükelçilikler tarafından açılmış okullardan ve milletlerarası ilköğretim ve bünyesinde ilköğretim bulunan ortaöğretim düzeyindeki özel okullardan aldıkları son yıla ait onaylı karne, ayrılma belgesi veya varsa diploma

  b) Ortaöğretim kurumlarından 9 uncu sınıfa denkliği yapılacak olanlar için ilköğretim diploması ya da ilköğretimi bitirdiğine dair belge; ara sınıflara denkliği yapılacaklar için yurt dışındaki okullardan veya Türkiye’deki büyükelçiliklerce açılmış okul ve milletlerarası ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki okullardan aldıkları geçmiş yıllara ait karne, transkript veya ayrılma belgesi.

  c) Öğreniminin tamamını veya bir kısmını uzaktan öğretim yolu ile yapmış ve ara sınıfa kayıt yaptıracak olanlar için transkript veya öğrenim belgesi.

  ç) Mezun durumda olanlar için Apostil, Apostil olmadığı durumlarda eğitim bakanlığı, dışişleri bakanlığı ya da büyükelçilik onaylı diploma/diploma almaya hak kazandığına dair belge.

  d) Denklik talebinde bulunan kişinin belgelerinin noter veya Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümeleri.

  e) Kimlik belgesi, ikamet izin belgesi, geçici koruma belgesi, uluslararası koruma başvuru sahibi kimlik belgesi, uluslararası koruma statü sahibi kimlik belgesi, vatansız kişi kimlik belgesi ve pasaport belgelerinden biri.

  (2) Denklik Belgesi Alacaklar İçin Başvuru Formuna eklenen belgeler başvuruda bulunanlarca sisteme yüklenir ve belgelerin asılları denklik merkezine ibraz edilir.

  (3) Belgelerin sahte olması veya üzerinde tahrifat yapıldığının tespit edilmesi hâlinde denklik verilmez, verilmişse iptal edilir ve ilgili hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulur.

 • Soru: Apostil Nedir ve Apostil Şerhi Nereden Alınır?

  Cevap: Apostil; bir ülkede düzenlenen belgenin başka bir ülkede de geçerlilik kazanması ve yasal olarak kullanılabilmesini sağlayan bir onay işlemidir. Apostil kuralları 5 Ekim 1961 yılında Lahey Anlaşması’nda belirlenmiştir.

 • Soru: Belgelerde Apostil onayı olmadığı zaman ne yapılmalıdır?

  Cevap: 5 Ekim 1961 yılında Lahey Anlaşmasına dahi ülkeler Mezun durumda olanlar için Apostil, Apostil olmadığı durumlarda eğitim bakanlığı, dışişleri bakanlığı ya da büyükelçilik onaylı diploma/diploma almaya hak kazandığına dair belge.

 • Soru: Apostile tabi olmayan ülkeler ne yapmalıdır?

  Cevap: Apostile tabi olmayan ülkeler diploma/diploma almaya hak kazandığına dair belgeleri eğitim bakanlığı, dışişleri bakanlığı ya da büyükelçilik tarafında onaylaması gerek.

 • Soru: Türkiye Cumhuriyeti tarafından yurt dışında açılan okullardan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden geliyorum. Denklik Belgesi almam gerekiyor mu?

  Cevap:Türkiye Cumhuriyeti tarafından yurt dışında açılan okullardan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gelen öğrenciler denklik işlemine tabi tutulmaz. Bu öğrencilerin, düzenlenen tasdikname, diploma ve diğer öğrenim belgelerine göre aynı türdeki okullara kayıtları yapılır ve dosyaları okulundan istenir. Ülkemizde merkezi sınavla ve yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara kayıt-kabul ve nakiller ise söz konusu okulların özel yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

 • Soru: Eğitim aldığım ülkede / kurumda sınıf atlatıldım bir üst seviye sınıf veya kuruma devam etme hakkı kazandım. Denklik işlemi için bir sakınca doğurur mu?

  Cevap: Geldikleri ülkedeki okul kademesini, daha kısa sürede bitirerek bir üst öğrenime devam hakkı kazananlar ile sınıf atlatılarak üst sınıflara devam hakkı kazananların hakları korunur.

 • Soru: Denklik Belgesi almak için nasıl bir yol izlemem gerekir?

  Cevap:

  1) Denklik Belgesi başvurusu için gerekli evraklar eksiksiz tamamlanır.

  2) Evraklar asılları ve fotokopileriyle birlikte bir dosya içerisine konulur.

  3) Denklik Belgesi Başvuru Formu eksiksiz ve okunaklı bir şekilde doldurularak imzalanır.

  4) Başvurular, Denklik Belgesi talebinde bulunan kişinin bizzat kendisi veya yasal temsilcisi tarafından Yüksek Öğretim ve Yurt Dışı Eğitim Şubesine yapılır.

  5) İlgili komisyon tarafında yapılan gerekli incelemeler sonunda uygun görülenlerin denklikleri hazırlanır. (Takriben 14 gün)

  6) Başvuru aşamasında teslim edilen evrakların asılları görevlilerince “Değerlendirildi” kaşesi basıldıktan sonra Denklik Belgesi ile birlikte dosya içerisinde başvuru sahibine ya da yasal temsilcisine imza karşılığı teslim edilir.

 • Soru: Denklik Belgesi sistem üzerinden nasıl alınır?

  Cevap: Denklik Belgeleri, https://edenklik.meb.gov.tr/ internet adresinden aşağıdaki işlem basamakları yapılarak alabilirler.

  • Başvuru Durumu- Denklik İşlem Sonucu
  • Kayıt No:
  • Adı: Büyük Harf ile Yazılır
  • Soyadı: Büyük Harf ile Yazılır

 • Soru: Savaş, afet ve/veya sığınma nedeniyle ülkemize gelip belgelerini ibraz edemeyenlere denklik belgesi verilir mi?

  Cevap:

  • Savaş, afet ve/veya sığınma nedeniyle belgelerini ibraz edemeyenlere seviye tespit sınavı yapılır. Ancak İlkokul 1-4 üncü sınıflara alınacak öğrenciler için seviye tespit sınavı yapılmaz. Velisinin beyanı ve öğrencinin yaş grubu dikkate alınarak eğitim seviyesi belirlenir.
  • Seviye tespit sınavı, denklik merkezlerinin bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince belirlenen okul veya okullarda, okul müdürünün başkanlığında ilgili derslerin öğretmenlerinden kurulan komisyonca yazılı, sözlü veya uygulamalı olarak yapılır. Seviye tespit sınavı sonunda öğrencinin adı, soyadı, sınava girilen derslerden alınan puanlar, sınav tarihi ve okulun adının yer aldığı bir belge düzenlenerek okul yönetimince denklik merkezine gönderilir. Öğrencilerin yaş ve sınıf düzeyleri de göz önüne alınarak aşağıdaki derslerden seviye tespit sınavı uygulanır:

  a) Ortaokul 5-8 inci sınıflara alınacak öğrenciler için Türkçe ve Matematik Dersleri.

  b) Merkezî sınav puanıyla öğrenci alan ortaöğretim kurumları hariç olmak üzere öğrencinin devam etmek istediği okulun tür, alan, bölüm ve dalına ait zorunlu dersleri.

  • Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı sınavları dışındaki sınavlar öğrencinin tercihi doğrultusunda kendi ülkesinin resmî dilinde de yapılabilir.
  • Seviye tespit sınavlarının uygulama ve değerlendirilmesinde ilköğretim kurumlarında 26/7/2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği; ortaöğretim kurumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.
  • Sınav sonuçlarına itiraz edilmesi durumunda, öğrencinin veya velinin yazılı başvurusu üzerine sınavlar, ilgili komisyonca tekrar değerlendirilir ve sınav sonucu öğrenciye veya veliye yazılı olarak bildirilir.
  • Özel eğitim ihtiyacı olan veya özel yetenekli öğrencilerin seviye tespit sınavları, rehberlik ve araştırma merkezi ile iş birliği yapılarak gerçekleştirilir ve değerlendirilir.
  • Seviye tespit sınavları örgün öğretim kurumlarında ders yılı içinde yapılır.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şubesi

 • Soru: Şubemizce okullara kayıt ve nakiller nasıl yapılır?

  Cevap: RAM tarafından bireysel değerlendirme ve incelemesi yapıldıktan sonra uygun görüp raporunda belirlediği okulla il/ilçe hizmetleri kurulu tarafından yerleştirilmesi yapılır.

 • Soru: Sağlık Kurulu raporlarına itirazlar nasıl yapılır?

  Cevap: RAM’lar tarafından bireysel incelemesi yapılan engeli bireylerin sağlık kurulu raporlarına yapılan itirazlar şubemizce İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilerek bireyin raporu tekrar incelenmektedir.

 • Soru: Tedbir Kararlarının Takibi nasıl olur?

  Cevap: Mahkemelerce Müdürlüğümüze gönderilen Tedbir kararlarının takibi ilimizde bulunan altı RAM’da görevlendirilen birer Rehber öğretmen tarafından yürütülmektedir.

 • Soru: Bilim ve Sanat Merkezlerindeki sınavlara itirazlar nasıl yapılır?

  Cevap: Müdürlüğümüz bünyesinde kurulan il tanılama sınav komisyonuna dilekçeyle başvurur.

 • Soru: Bilim ve Sanat Merkezlerine hangi öğrenciler başvurabilir?

  Cevap: Özel ve resmi okullarda okuyan 1. 2. ve 3. sınıf öğrencilerinden üstün zekalı olan öğrenciler öğretmenleri tarafından belirlenir.

 • Soru: Evde Eğitim Hizmeti Sunmak Üzere Kimler Görevlendirilir?

  Cevap: Evde eğitim hizmetinden yararlanacak öğrencilerin özelliği ve öncelikli eğitim ihtiyacına göre özel eğitim öğretmenleri ile bireyin kayıtlı bulunduğu okul ve diğer okullardaki okul öncesi, sınıf ve diğer alan öğretmenleri eğitim hizmetlerini yürütmek üzere görevlendirilir.

 • Soru: Hastanede Eğitim Hizmetinden Kimler Yararlanır?

  Cevap: Sağlık kuruluşlarında yatarak tedavi görmesi nedeniyle örgün eğitim kurumlarından doğrudan yararlanamayan okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler bu hizmetten yararlanır.

 • Soru: Destek Eğitim Odası Açmak Zorunlu Mudur?

  Cevap: Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamaları kapsamında yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte aynı sınıfta eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ile özel yetenekli öğrencilerin öğrenim gördüğü okul ve kurumlarda “Destek Eğitim Odası” açılması zorunludur.

 • Soru: Evde Eğitim Hizmetinden Yararlanmak İçin Nereye Başvuru Yapılır?

  Cevap: Evde eğitim hizmetinden yararlanılabilmesi için bireyin velisi tarafından öğrencinin kayıtlı olduğu okulun bulunduğu bölgeye hizmet veren rehberlik ve araştırma merkezine (RAM) gerekli belgelerle müracaat edilmesi gerekmektedir.

 • Soru: Evde Eğitim Hizmetinden Kimler Yararlanabilir?

  Cevap: En az dört ay süreyle örgün eğitim kurumundan doğrudan yararlanamayacak durumda olduğunu sağlık raporu ile belgelendiren özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler bu hizmetten yararlanabilir.

Mesleki ve Teknik Eğitim Şubesi

 • Soru: İlimizin Tüm İlçelerinde Mesleki Eğitim Veren Okul Var mı?

  Cevap: İlimizde tüm ilçelerde Mesleki ve Teknik Eğitim veren okullarımız mevcuttur.

 • Soru: Mesleki ve Teknik Eğitimde Üst Eğitim (Üniversite) İçin yeterli eğitim Verilmekte midir?

  Cevap: Üniversiteye hazırlık için Mesleki ve Teknik Eğitim Liselerinde Yeterli Eğitim verilmektedir.

 • Soru: Mesleki ve Teknik Eğitimde Beceri Eğitimi Hangi Yılda Ne Kadar Süre İle Eğitim Verilmektedir?

  Cevap: Mesleki ve Teknik Eğitimde Anadolu Teknik Programında 11. sınıf sonunda 40 iş günü Anadolu Meslek Programlarında ise son sınıf boyunca Haftada 3 gün beceri eğitimi yapılmaktadır.

 • Soru: Mesleki ve Teknik Eğitimde Hangi Alan ve Dallar Bulunmaktadır?

  Cevap: Mesleki ve Teknik Eğitimde 32 alan 66 dal mevcuttur.

 • Soru: Mesleki ve Teknik Eğitim Neden Tercih Edilmelidir?

  Cevap: İlimizde Mesleki ve Teknik Eğitim kurumlarından mezun olan öğrencilerin kendi işini kurabilecek veya özel işletmelerde rahatlıkla iş bulabileceği kaliteli eğitim verilmekte olup, ayrıca günümüz koşullarına uygun alan ve dallarımız da mevcuttur.

   

   

İnşaat ve Emlak Şubesi

 • Soru: Eğitim kurumlarına ait boş bina veya hazine mülkiyetindeki arsaların özel şahıslar tarafından talep edilmesi.

  Cevap: Bu gibi talepler Bakanlığa bildirilip Bakanlığın cevabı doğrultusunda işlemler yapılmaktadır.

 • Soru: Mülkiyeti özel şahıslara ait olup imar planında okul alanı olarak ayrılan arsaların kamulaştırma talepleri nasıl yapılmaktadır?

  Cevap: Gerekli incelemeler yapılarak, ihtiyaçlar Bakanlığa bildirilip Bakanlıkça uygun görülmesi ve ödenek tahsis edilmesi durumunda gerekli işlemler yapılmaktadır.

 • Soru: Okulların onarım talepleri nasıl yapılmaktadır?

  Cevap: İlgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin, ilçenin eğitim kurumlarının onarım talepleri önceliklere göre teklif edilmesi halinde il genelindeki tüm ihtiyaçlar Bakanlığa bildirilip, Bakanlıkça tahsis edilecek ödeneğe ve ilin önceliklerine göre işlem yapılmaktadır.

 • Soru: Köy ve Mahallelerde okul yapım talepleri nasıl yapılmaktadır?

  Cevap: İlgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine başvurulması gerekmektedir. İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince arsa temin edip İlçenin öncelikleri arasında teklif edilmesi halinde il genelindeki öncelik ve bütçe oranlarına göre gerekli planlama yapılmaktadır.

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Şubesi

 • Soru: Bakanlığımızca Açık Öğretim Kurumları, Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavları ile sekizinci sınıf öğrencilerine yönelik yapılan merkezi sınavlarda Yardımcı Engelli Gözetmen ücret ödemesi nasıl yapılmaktadır?

  Cevap: 1-) Yardımcı Engelli Gözetmen ücret ödemesi “Soruların okunması ve/veya adayların kodlama işlemleri için” birebir görevlendirilen öğretmenlere yapılacaktır.

   2-) Bazı okullarda Engelli Sınav Salonları olup, öğrenciler kendi kodlama işlemlerini kendileri gerçekleştiriyor ise bu öğretmenlere normal Salon Başkanı ve Gözetmen ücreti ödenecektir.
  3-) Öğrencilerin evde sınava alınması durumunda ise aynı şekilde “Soruların okunması ve/veya adayların kodlama işlemi” birebir yapılıyorsa ancak Yardımcı Engelli Gözetmen ücreti ödenebilir.

 • Soru: MEBBİS'te yer alan IBAN hesabım güncel değil, IBAN hesap numarasımı MEBBİSten nasıl düzeltebilirim?

  Cevap: IBAN güncelleme işlemi personelin kendi kişisel hesabından yapılabilmektedir. IBAN güncellemesi yapmak isteyen personel https://mebbis.meb.gov.tr adresine kişisel MEBBİS hesabına giriş yapar ve açılan ekranda MEBBİS bağlığı altından kişisel hesabını (T.C. kimlik numaralı) seçer. Açılan kişisel MEBBİS ekranından önce “Sınav İşlemleri Modülü” ve sonra “IBAN Güncelleme” seçilir. Açılan ekranda yeni IBAN numarası girilerek güncelleme işlemi tamamlanmalıdır.

 • Soru: Görevlendirildiğim E- Sınav'a ait sınav ücretimi ne zaman alabilirim?

  Cevap: E-Sınavda görev alan salon görevlisinin sınav ücreti, görev aldığı sınav tarihi takip eden bir sonraki ayın 20’sinden sonra MEBBİS’deki IBAN hesabına  aktarılmaktadır.

 • Soru: Bakanlığımızca yapılan Merkezi Sınavlarda "Şehir İçi Sınav Evrakı Nakil Koruma Görevlisi/Şoför/Taşıyıcı/Hizmetli" olarak görevlendirildim. Sınav ücretimi nasıl alabilirim?

  Cevap: Bakanlığımızca yapılan merkezi sınavlarda “Şehir İçi Sınav Evrakı Nakil Koruma Görevlisi/Şoför/Taşıyıcı/Hizmetli” olarak görevlendirilen personellerin sınav ücretleri MEBBİS Sistemindeki IBAN numaralarına aktarılmaktadır.

 • Soru: Bakanlığımızca yapılan Açık Öğretim Kurumları, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ile sekizinci sınıf öğrencilerine yönelik yapılan merkezi sınavlarda Bina Komisyon Üyesi (Bina Komisyon Başkanı ve Üyeler) salon görevlisi (Salon Başkanı, Gözetmen, Yedek Gözetmen ve Yardımcı Engelli Gözetmen) olarak görevlendirildim. Sınav ücretimi nasıl alabilirim?

  Cevap: Açık Öğretim Kurumları, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ile sekizinci sınıf öğrencilerine yönelik yapılan merkezi sınavlarda; Bina Yöneticisi, Bina Yönetici Yrd., Salon Başkanı, Gözetmen, Yedek Gözetmen ve Yardımcı Engelli Gözetmenlere anılan Usul ve Esaslar kapsamında belirlenecek sınav ücretlerinin Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin “01.1.5.01-Ek Çalışma Karşılıkları” ekonomik kodundan ilgili okul müdürlükleri tarafından (KBS) sistemi üzerinden ödeme işlemleri yapılacaktır.

              Bakanlığımız Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Merkezi Sınav Takvimi gereğince yapılacak protokol sınavlarında ve e-Sınavda görevlendirilen salon görevlilerinin sınav ücretleri ise MEBBİS’deki IBAN hesaplarına  aktarılmaktadır.

 • Soru: Merkezi Sınav Takvimi gereğince, Bakanlığımız Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılan merkezi sınavlarda görevlendirilen görevlilerin Salon Başkanı ve Gözetmen Seçimi nasıl yapılmaktadır?

  Cevap: Millî Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesi’nin 17 nci maddesi hükmünce, 01 Ocak 2018 tarihinden itibaren sınav yapılacak salonlarda görev alacak personelin görev unvanları ile görev yapacakları salonlar, görev başvurusu yapan personel arasından puan önceliği, kadro unvanı ve sınav tecrübesi gibi Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce belirlenen kriterlere göre MEBBIS Sınav İşlemleri Modülü tarafından belirlenmektedir.

 • Soru: E-Sınavda yabancı uyruklu kursiyerler için tercüman görevlendirilebilir mi?

  Cevap: E-Sınav uygulamasının Türkçe yapılması esastır, yabancı uyruklu kursiyerler için tercüman görevlendirilmesi yapılmayacaktır. Yabancı uyruklu olan kursiyer, teorik eğitimini sınava gireceği yabancı dilde tamamladıktan sonra sınavda, Genel Müdürlükçe belirlenen yabancı dillerde çevirisi yapılan soruları, ekranda yer alan yabancı dil seçeneğini seçerek görüntüleyebilecektir. Bu özelliğin kullanılabilmesi için kursiyerin, yabancı dil seçeneğini sınav tarihinden en az 2 (iki) gün önce Özel MTSK Modülüne işlettirmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde yabancı dil tercihi yapılmayan kursiyerlerin sınav soruları çeviri özelliği olmadan ekrana gelecektir.

 • Soru: Katılmış olduğum E-Sınava ait sınav sonucunu nasıl öğrenebilirim?

  Cevap: Sınavını bitiren kursiyer, sınav sonucunu salon girişinde bulunan bilgisayardan ya da http://esinav.meb.gov.trinternet adresinden T.C. kimlik numarasını girerek öğrenebilir.

 • Soru: E-Sınav Uygulamasında başarısız oldum en erken ne zaman sınava girebilirim?

  Cevap: Kursiyer, katıldığı e-sınav uygulamasında başarısız olması durumunda en erken 15 (on beş) gün sonra, en geç 45 (kırk beş) gün içinde randevu alarak sınava girmek zorundadır. Randevu başvurusu kursiyerin başarısız olduğu tarihten 1 (bir) gün sonra başlatılacaktır. Randevu tarihi 15 (on beş) gün sonrasına verilebilecektir.

 • Soru: E-Sınav sonuç itiraz başvurusunu nasıl yapabilirim?

  Cevap: Kursiyer, sınav sonucuna ve/veya sınav uygulamasına ilişkin itiraz başvurularını, sonuçların e-sınav binasında yer alan bilgisayardan ya da sınav bitiminde http://esinav.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren 5 (beş) takvim günü içinde T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığıyla kendi T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 20(yirmi) TL itiraz ücreti yatırarak, e-itiraz modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr/) üzerinden yapacaklardır. Kursiyerler, belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır.

 • Soru: E-Sınav'da salon görevlisi (Uygulama İzleme Sorumlusu/Salon Başkanı/ Gözetmen) olarak görevlendirildim. Sınav başlamadan ne kadar önce sınav yerinde hazır bulunmalıyım?

  Cevap: Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınav Uygulama Kılavuzunun 7 nci maddesinin "b" fıkrası kapsamında e-sınav oturumlarında görevlendirilen personel görevli olduğu sınav saatinden 30 dakika önce e-sınav merkezinde hazır bulunmalıdır ve sınav başlangıç saatinden 15 dakika öncesine kadar e-sınav salonunda yer alan ana bilgisayardaki görevli giriş sisteminden mebbis kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapmalıdır.

  Sınav merkezine zamanında gelse bile sınav saatine 15 dakika kalana kadar sisteme giriş yapmayan/yapamayan, sınav merkezine/sınav salonuna geç geldiği veya sınav başlangıç saatinden sonra geldiği için giriş yapamayan, mebbis şifresini unuttuğu için giriş yapamayan veya sınav saatinden önceki son 15 dakika içerisinde giriş yapan personele Millî Eğitim Bakanlığı'nın yapmış olduğu sınavlarda 1 yıl boyunca görev verilmeyecektir. Bu nedenlerle hakkında sınav görevi verilmeme tedbiri uygulanmaya başlanan personelin mazereti kabul edilmeyecektir.

 • Soru: E-Sınav'da Salon Başkanı/Gözetmen olarak görevlendirmek için MEBBİS üzerinden sınav görev talebinde bulundum; ancak sınav görevi çıkmadı. Re'sen sınav görevini nasıl isteyebilirim?

  Cevap: E-Sınavda görev talebi bulunan öğretmenler arasından puan esasına bakılarak (en düşük puandan başlanarak) her hafta Cuma günü görevlendirme yapılmaktadır. Sistem tarafından görevlendirilen salon görevlileri kişisel MEBBİS (Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri) şifreleriyle MEBBİS'e giriş yaparak görevini onaylaması gerekmektedir. (Onay vermemesi durumunda görev Red edilmiş sayılır). Eğer ki görevli, sınav görevini iade etmesi durumda 2.görev dağılımda görev çıkmayan öğretmenler arasından tekrar görevlendirme yapılmaktadır. 2.sınav görev dağılımından da yeteri kadar personel görevlendirmesi yapılmazsa Pazar günü itibariyle görev talebi bulunan ancak görevlendirilmeyen öğretmenler sistem üzerinden resen görev talebinde bulunabilmektedir. Sistem tarafından resen görev isteyenler görevli olmayan oturumlara saat ve gün tercihi olmaksızın Pazartesi günü atamış olmaktadır. Böylece sınavın görevlendirilme işlemi tamamlanır.

Araştırma Geliştirme Ar-Ge Birimi

 • Soru: AR-GE Nedir?

  Cevap: Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetler olarak tanımlanmaktadır.

 • Soru: AR-GE Birimlerinin Kuruluş Amacı Nedir?

  Cevap: AR-GE birimlerinin kurulmasının temel amacı, faaliyet ve projelerde tekrarların önlenmesi, insan ve madde kaynağının etkin ve verimli kullanılması, uzmanlık, tecrübe ve birikimin yerinde kullanılması için çalışmaların tek elden aynı ekip tarafından yürütülmesini sağlamaktır. Ayrıca, özünde planlama, stratejik yönetim, idareyi geliştirme, hizmetlerin niteliğini iyileştirme, kapasite geliştirme ve dolayısıyla kurumsal değişimi yakalama olan çalışmaları birleştirmektir.

 • Soru: İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi ne tür çalışmalar yapar?

  Cevap: Müdürlüğümüz AR-GE biriminde yapılan çalışmaları 5 başlık altında toplayabiliriz

  1-      GENEL ÇALIŞMALAR:

  Stratejik Planın hazırlanması ve izleme ve değerlendirme raporlarının hazırlanıp belirli periyotlarla bakanlığa gönderilmesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bültenlerinin (6 aylık) hazırlanması, yayımlanması, Bakanlığımız ve Müdürlüğümüzün Stratejik Planlarında yer alan hedeflerin yakalanması için gerekli çalışmaların yapılması, Bakanlıkça uygulanması istenilen diğer çalışmalar , resmi yazışmalar, personel görevlendirmeleri, Araştırma ve Anket  uygulama İzinleri, Projeler kapsamındaki Yurtdışı İzinleri  vb.

  2-      ULUSAL PROJELER :

  Ülkemiz genelinde yürütülen projelerin İlimizde uygulanması için gerekli tanıtımların yapılması (duyuru yapılması, afiş, broşür, kitap, dergi dağıtımı vb.) altyapı çalışmaları, tüm organizasyonların yapılması. (Hasan Ali Yücel Edebiyat Ödülleri Öğretmenler Arası Kısa Öykü Yarışması, Anadolu Masalları vb.)

  3-      ULUSLARARASI PROJELER:

  Ülkemizin de ortak olduğu uluslararası projelerin tanıtımı, altyapı çalışmaları, uygulanması resmi evrak işlemleri vb. (Erasmus Projeleri, e Twinning Projeleri vb.)

  4-      YEREL PROJELER:

  Valiliğimiz, Müdürlüğümüz, Okullar, diğer kurumlar veya sivil toplum örgütlerince hazırlanan Milli Eğitimin amaç ve hedeflerine uygun olup, İl Valiliğimizce de onaylanan projelerin uygulanması,

  Öğretmen Eğitimleri, Okul Kütüphaneleri, Okullardaki yenilikler, Ağaç dikimleri, Şenlikler, Festival, Gezi, vb.  ,  Eğitim Öğretim ile ilgili her türlü Ar-Ge Çalışmaları

  5-       DİĞER ÇALIŞMALAR

  TÜBİTAK Projeleri, rehberlik ve koordinasyon işleri AR-GE birimince yapılmaktadır.

  EURODESK : Müdürlüğümüz Ar-Ge Birimi Eurodesk Temas Noktalarından biridir.

  (Eurodesk Türkiye Temas Noktaları, TC. Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından, gençlere ve gençlere hizmet edenlere Avrupa Fırsatları hakkında bilgi vermekle yetkilendirilmiş kuruluşlardır).

  AR-GE Biriminin Oluşumu Çalışma Biçimi, Ekiplerin Oluşturulması, Görev ve Sorumlulukları AR-GE Yönergesinde yer almaktadır.

Temel Eğitim Hizmetleri Şubesi

 • Soru: Anaokullarına ve anasınıflarına kaç aylık çocukların kayıtları yapılır?

  Cevap: MEB Okul öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 11.maddesinin

  (5) Okul öncesi eğitim kurumlarında okula kayıt:

  a) (Değişik: RG-10/7/2019-30827) Anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 57-68 aylık çocukların kaydı yapılır. Okulun kayıt alanında ikamet eden ve bir sonraki eğitim ve öğretim yılında ilkokula başlayacak çocukların kaydı yapıldıktan sonra fiziki imkânları yeterli olan anaokulu ve uygulama sınıflarına 36-56 aylık, ana sınıflarına ise 45-56 aylık çocuklar da kaydedilebilir.

  b) (Değişik:RG-10/7/2019-30827) Bir grup oluşturabilecek kadar çocuk bulunmayan okullarda 36-68 aylık çocuklar aynı ana sınıfına kaydedilebilir.

  c) (Değişik:RG-10/7/2019-30827) İlkokula kaydı bir yıl ertelenen ve bir önceki yıl okul öncesi eğitim almamış olan 69-71 aylık çocuklara, okul öncesi eğitim kurumlarına kayıtta öncelik tanınır.

  ç ) (Değişik:RG-10/7/2019-30827) Eğitimlerine tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla devam eden öğrencilerden okul öncesi eğitimde bir sınıfta bulunacak özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci sayısı 7/7/2018 tarihli ve 30471 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda düzenlenir.

 • Soru: İlkokul 1. sınıfa kaç aylık çocukların kaydı yapılır?

  Cevap: MEB Okul öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 11.maddesinin

  (6) İlkokula kayıt: a) (Değişik:RG-10/7/2019-30827)

   İlkokulların birinci sınıfına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Ayrıca 66, 67 ve 68 aylık çocuklardan velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilir.

  b) (Değişik:RG-10/7/2019-30827) Okul müdürlükleri, yaşça kayıt hakkını elde eden çocuklardan 69, 70 ve 71 aylık olanları velisinin yazılı talebi bulunması halinde okul öncesi eğitime yönlendirir veya kayıtlarını bir yıl erteler.

Fırat Mahallesi 597. Sokak No 4 Kayapınar / DİYARBAKIR diyarbakirmem at meb.gov.tr - 0412 322 2100 / 0412 322 2200 / Sanal Santral 84122100 / 84122200

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.