DİYARBAKIR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Her İkisi de Sözleşmeli Öğretmen Olan Eşlerin Aile Birlikteliğine İlişkin Yer Değiştirme Başvuruları

İlçenize bağlı eğitim kurumlarında görev yapan Sözleşmeli Öğretmenlerin eş özrüne bağlı yer değiştirme başvuruları aşağıda belirtilen hükümler çerçevesinde yapılacak olup;

 

1 - Bu kapsamda sadece Bakanlığımız resmî eğitim kurumlarında 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4. maddesi kapsamında sözleşmeli olarak farklı illerde görev yapan öğretmen eşler başvuruda bulunabilecektir.

2 - Başvuruda bulunabilmek için 30.09.2022 tarihi itibarıyla Bakanlığımız resmî eğitim kurumlarında 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4. maddesi kapsamında en az bir yıl sözleşmeli öğretmen olarak görev yapılmış olması gerekmektedir.

3 - Eşlerden birinin 09.09.2022 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlayacak olması nedenine bağlı olarak öğretmen kadrosuna atanacak olması durumunda her iki eş de bu kapsamda başvuruda bulunamayacaktır.

4 - Her ikisi de 30.09.2022 tarihi itibarıyla sözleşme gereği bir yıl sözleşmelilik süresini tamamlayan veya tamamlayacak olan eşlerin, karşılıklı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunmaları zorunludur. Bu durumda olan eşlerden birinin başvuruda bulunmaması halinde diğer eşin başvurusu dikkate alınmayacaktır.

5 - Eşlerden birinin 30.09.2022 tarihi itibarıyla en az bir yıllık çalışma süresini doldurmamış

olması halinde, aynı tarih itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlayan diğer eş başvuruda

bulunabilecektir.

6 - Askerlik ve doğum sonrası izin nedenlerine bağlı olarak sözleşmesi feshedilen öğretmenlerden 30.09.2022 tarihine kadar görevine başlayacağını belgelendirenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla bu kapsamda yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Bu doğrultuda yer değişikliği yapılanlardan en geç 03.10.2022 tarihine kadar görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

7 - Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu (Temmuz 2022) kapsamında atama

işlemi gerçekleşen sözleşmeli öğretmenlerin Bakanlığımızda sözleşmeli olarak görev yapan öğretmen eşleri de, 30.09.2022 tarihi itibarıyla Bakanlığımız resmî eğitim kurumlarında 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4. maddesi kapsamında en az bir yıl sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmaları kaydıyla eşlerinin atandığı il'e atanmak üzere başvuruda bulunabilecektir.

8 - Bir yıllık çalışma süresinin hesabında çeşitli nedenlerle (doğum, askerlik v.b) sözleşmenin

feshedildiği süreler dikkate alınmayacaktır.

9 -  Her ikisi de 30.09.2022 tarihi itibarıyla sözleşme gereği bir yıl sözleşmelilik süresinin tamamlayan veya tamamlayacak olan ve karşılıklı olarak yer değiştirme başvurusu zorunlu olan eşler, istemeleri halinde çeşitli nedenlere (illerin sözleşmeli öğretmen pozisyon durumları, alanlar itibarıyla norm kadro durumu, öğretmen ihtiyaç durumu, hizmet süresi yetersizliği vb.) bağlı olarak eşlerinin görev yaptığı il için yer değiştirme başvurularının olumsuz sonuçlanabilme ihtimaline karşılık aile birlikteliğinin Bakanlığımızca uygun görülen bir ilde sağlanmasını isteyebileceklerdir. Bu durumda her iki sözleşmeli öğretmenin de Başvuru Formundaki bu şeçeneği "İstiyorum" olarak işaretlemesi gerekmektedir. Başvuruda bulunan eşlerden birinin bu seçeneği "İstemiyorum" olarak işaretlemesi durumunda diğer eşin isteğine ilişkin talep dikkate alınmayacaktır.

10 - Başvurular sırasıyla okul-kurum/ilçe/il millî eğitim müdürlüklerince incelenecek ve uygun olan başvurular MEBBİS üzerinden onaylanacak, uygun olmayan başvurular ise gerekçesi belirtilmek suretiyle reddedilecektir.

11 - MEBBİS dışında (posta, e-posta, belgegeçer, v.b) yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

12 - Yer değiştirme işlemleri öncelikle kalkınmada birinci derecede öncelikli il olmak üzere illerin sözleşmeli öğretmen pozisyonları, alanlar itibarıyla norm kadro ve öğretmen ihtiyacı dikkate alınarak hizmet süresi üstünlüğüne göre il millî eğitim müdürlükleri emrine yapılmak suretiyle gerçekleştirilecektir. Hizmet süresinin hesabında 30.09.2022 tarihi dikkate alınacaktır. Hizmet süresinin eşitliği halinde göreve önce başlayan sözleşmeli öğretmenin başvurusu değerlendirmeye alınacaktır.

13 - Yer değiştirme başvuruları 2 - 5.09.2022 tarihleri arasında MEBBİS üzerinden kişisel şifre kullanmak suretiyle Başvuru İşlemleri modülü üzerinden alınacak olup atama sonuçları 09.09.2022 tarihinde ilgililerin MEBBİS'te kayıtlı cep telefonu numaralarına kısa mesaj yoluyla bildirilecektir.

Fırat Mahallesi 597. Sokak No 4 Kayapınar / DİYARBAKIR - 0412 322 2100 / 0412 322 2200 / Sanal Santral 84122100 / 84122200

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.