DİYARBAKIR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

‘MESLEKİ EĞİTİM SEKTÖR İŞ BİRLİĞİ’ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Müdürlüğümüz koordinasyonunda gerçekleştirilen ‘Mesleki Eğitim Sektör İş Birliği’ Toplantısı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. 
‘MESLEKİ EĞİTİM SEKTÖR İŞ BİRLİĞİ’  TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Diyarbakır Büyükşehir Öğretmenevi’nde gerçekleştirilen toplantıya İl Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy’un yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığımız Müsteşar Yardımcısı Sayın Ercan Demirci, Dicle Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Talip Gül, Yenişehir Belediye Başkan Vekili Sayın Dr. Mehmet Özel, Vali Yardımcısı Sayın Sercan Gökdemir, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Sayın Osman Nuri Gülay, Okullar Daire Başkanı Sayın Mehmet Baran, Eğitim Politikaları Daire Başkanı Sayın Recep Altın, Milli Eğitim Bakanımız Danışmanları İsmail Güler ile Haydar Şahin, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz, İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Hasan Aslan, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Hasan Maral, kurum amirleri, Oda ve Borsa başkanları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Programda ilk önce Mesleki Eğitim tanıtım filmi izlendi. Daha sonra programın açış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan; “Öncelikle sözlerime; geçmişinde 33 medeniyete ev sahipliği yapmış, her geçen gün büyüyen, büyük bir genç nüfusu bağrında taşıyan kadim şehrimiz Diyarbakır’da Mesleki ve Teknik Eğitimin paydaşları ile birlikte böylesine önemli bir toplantının gerçekleşiyor olması bizleri son derece onurlandırmaktadır. Müdürlüğünü 1 yıla yakın süredir ifa etmekte olduğum Diyarbakır İl Milli eğitim Müdürlüğü olarak çağın gerektirdiği bilgi ve becerileri kazanmış, demokrasinin ve hukukun evrensel ilkeleri ile ortak milli ve manevi değerlerimizi özümsemiş bireylerin yetişmesine imkan sağlamak, temel hedefimizdir. Ülkemizin özelde de kentimizin genç nüfusu ile birlikte düşünüldüğünde nitelikli insan gücü yetiştirme potansiyelinde eğitimin rolü oldukça fazladır. Dolayısı ile nitelikli insan ve güçlü toplum hedefinde, insan odaklı kalkınmanın sağlanması için planlanmış bir Mesleki ve Teknik Eğitim başlıca önceliğimizdir. Mesleki eğitim sürecinde, işverenlerin görüşleri ve katkıları da sorunların doğru çözümü için son derece önemlidir. Son yıllarda işverenlerin bu alanda önemli katkılar yaptıkları,  çözüm için öneriler ortaya koydukları görülmektedir. Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için; nitelikli insan gücüne dayalı güçlü bir ekonominin devamlılığı ancak, Mesleki Eğitim ve Özel sektör ilişkisinin istikrarlı ve sürekli olması ile mümkündür” dedi.

“Mesleki ve Teknik eğitim Kurumlarının etkinliği; yetiştirdiği becerikli ve teknik iş gücünün, piyasanın taleplerini karşılama gücü ile orantılıdır” diyen İl Milli Eğitim Müdürümüz Aslan konuşmasını, “ Piyasaların talebi ekonomik ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak değiştiğinden iş gücü piyasası ile iş gücü talebinin sürekli ve düzenli olarak izlenmesi hem özel sektörün hem de eğitim kurumlarının öncelikli görevleri arasında olmalıdır. Buna ek olarak; sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcilerinin eğitim-öğretim süreçlerine aktif olarak katılımlarını sağlayacak yasal dayanakların oluşturulması, eğitim istihdam ilişkisinin güçlü temeller üzerine oturtulması hem bölgemizin hem de ülkemizin yararına olacaktır. Ülkemizde nitelikli mesleki eğitim ile öğrencilere akademik başarı kazandırmanın yanında Ahilik kültürümüzün saygınlığı içinde iş ahlakına sahip elinde zanaatı olan gençler yetiştirme hedeflerini hep birlikte gerçekleştirmeliyiz. Siz değerli sektör temsilcilerinin teşvik ve desteklerini alarak, çağdaş bir Mesleki Eğitim ile gençlerimizi nitelikli hale getirdiğimizde, okullarımız artık üretimi teşvik eden, özel sektöre bilgi ve teknoloji transfer eden kurumlara dönüşecektir. Böylece,  başta ilimiz beraberinde ülkemiz daha güçlü bir ekonomiye, bölge insanımız da daha zengin ve mutlu bireyler haline gelecektir. Konuşmama son verirken; bu toplantının Diyarbakır’da Eğitim ve sektör arasında sıkı bir işbirliğine, sektörün mesleki eğitime katılımının artmasına vesile olmasını diliyor, hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde tamamladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Aslan’dan sonra konuşan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Sayar ise şunları söyledi : “Diyarbakır ortanca yaş ortalaması 22.8 ile ülkemizin en genç şehirleri arasında yer almaktadır. 1 milyon 673 bin nüfusunun üçte biri 0-15 yaş aralığındadır. Dolayısıyla nüfusun yaş gruplarına ve artan nüfusu dikkate aldığımız zaman eğitimin ne kadar önem arz ettiğini görüyor ve en büyük yatırımın eğitime ve insana olduğunu belirtmek istiyorum”

Başkan Sayar’dan sonra kürsüye çıkan Dicle Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Talip Gül ise birçok kurumun yaşadığı sıkıntıların büyüğünün nitelikli eleman sıkıntısı olduğunu belirterek ülkelerin kalkınmasındaki önemli etkenlerin iş ve beyin gücü olduğunu söyledi. Ülkemizde ve bölgemizde nitelikli iş gücünün ihtiyacı karşılamadığını belirten Rektör Gül bunun için meslek liselerinin ve meslek yüksekokullarının öneminin çok açık ortada olduğunu söyledi.

Rektör Gül’den sonra konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcımız Sayın Ercan Demir şunları söyledi: “Diyarbakır şehri 1920’li yıllarda Anadolu’da İstanbul ve İzmir’den sonra kültür, sanat, edebiyat gibi soyut ilimler ile sanayi ve ticaret gibi alanlarda üçüncü sırada yer almaktaydı. Diyarbakır 100 yıl önce Anadolu’ya baktığınızda parlayan bir yıldızdı. Osmanlı’nın başkenti İstanbul, Doğu’nun Batı’ya, Batı’nın Doğu’ya açıldığı kapısı İzmir ve sonrasında da Diyarbakır. Bu nedenledir ki bu ocaktan onlarca aydın onlarca müteşebbis onlarca büyük iş adamı çıkmış. Aradan uzun zamanlar geçtikten sonra günümüze baktığımızda Diyarbakır şehrini farklı parametrelerde değerlendirdiğimizde, izlediğimizde, gördüğümüzde bu sıralamada onu göremiyoruz”

Müsteşar Yardımcısı Demirci’den sonra konuşan Vali Aksoy şunları söyledi: “Mesleki eğitim, üzerinde hassasiyetle durmamız gereken konuların başında geliyor. Görev yaptığım yerlerde karşılaştığım en temel sorunlardan birisi şu; iş konusunda baktığımız da iş arayan onlarca, binlerce kişi var, sektörle yaptığımız toplantılarda karşılaştığımızda, ben şu nitelikte elaman arıyorum ama elaman bulamıyorum diyen bir iş dünyası var. Bu toplantımızın belki en hayırlı sonuçlarından birisi bu olacak. Bizim mezun ettiğimiz, yetiştirdiğimiz gençlerimiz, hangi alanda, sektörün bizden talep ettiği nitelikteki insanlar hangi özelliklere sahip olacak. Biz bunları bir araya getirdiğimiz de amaca ulaşmış olacağız. Sektörün bu anlamda taleplerini çok net bir şekilde ortaya koyması, bizim gerek milli eğitimde gerekse üniversitemizde ihtiyaç duyulan alanları geliştirmemiz ve bu konuda çalışma yapmamız gerekiyor. Bizler zaman zaman gelen talepler, yapılan değerlendirmeler çerçevesinde il istihdam ve mesleki eğitim kurulunda meslek liselerimizde bazı alanlarda yeni bölümler açıyoruz, bazılarını da kapatıyoruz ve belirli bir ivme yakalamaya çalışıyoruz. Yine aynı şekilde üniversitemiz, ihtiyaç duyulan alanlarda meslek yüksekokullarında yeni bölümler, yeni alanlar açabiliyor. Bunların o bölgenin ihtiyaçlarının karşılanıp-karşılanmaması bakımından bu tespitler ve değerlendirmeler de büyük önem taşıyor. Bu yönüyle baktığımızda arkadaşlarımızın bugün ortaya koyacağı görüşler ve öneriler, bundan sonraki bizim yol haritamızın oluşmasında da bizlere çok önemli katkılar sunacak. Gençlerimizin en şekilde yetişmesi bizim en önemli isteklerimizin arasında geliyor. Bu konuda da hepimize önemli görev ve sorumluluklar düşüyor. Hangi görevde olursak olalım, yaptığımız işten heyecan duymak mecburiyetindeyiz. Eğer heyecan duymuyorsak orda bir sorun var demektir. O noktada kendimizi sorgulamalıyız. Eğer heyecan duymuyorsak o işi bırakmalıyız. Başka bir işe geçmeliyiz. Onun için heyecan duymak zorundayız. Bu görevlilerimiz de, müdürlerimiz de, diğer çalışanımız da, kaymakamımızda, Valiniz olarak ben de hepimiz de bu heyecanı duymalıyız. Eğer bunu duymuyorsak orda bir sorun var demektir. Bu sorunu bizden sonraki kuşaklara maliyeti olacak bir noktaya taşımama durumundayız. İmkânlarımız olmayabilir. Ama bu imkânlarımızı geliştirmek adına özel sektörü, Odalarımızı, devletin ilgili kurumlarını zorlayacağız. Anlatacağız, çünkü görev alanımızda işimizi daha iyi yapabilme adına, bunu daha iyi bir noktaya taşıma adına, çalışma yapmak zorundayız. Onun için bütün arkadaşlarımızın, öğretmen arkadaşlarımızın, okul müdürlerimizin bu heyecanı mutlaka taşımasını istiyorum. Bu heyecanı taşırken gelin, İlçe Milli Eğitim Müdürlerinizi, Kaymakamlarınızı, bizleri zorlayın. Şuna ihtiyacımız var deyin. Bizler de il içerisinde yapabileceklerimizi yapalım, yapamadıklarımızı biz de Milli Eğitim Bakanlığımızı zorlayalım. Bizim bu alanda şuna acil ihtiyacımız var diyelim ama bu talep bize mutlaka gelmeli. Sizin bu konuda daha heyecanlı bir şekilde çalışması kanaatindeyim. Ben bu toplantının mesleki eğitimi geliştirmesinde önemli bir dönüm noktası oluşturmasını diliyorum. Diyarbakır’da kurumlar arasında oluşturduğumuz işbirliğinin bundan sonraki süreçte de daha artarak devam etmesini diliyorum. Bu toplantıya katkı sunan herkese teşekkür ediyorum, sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyorum”

Açış konuşmalarının ardından kısa bir aranın ardından Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Sayın Osman Nuri Gülay ve Okullar Daire Başkanı Sayın Mehmet Baran tarafından Mesleki eğitim çalışmaları hakkında katılımcılara brifing verilip, istatistiki bilgiler paylaşıldı.

‘Mesleki Eğitim Sektör İşbirliği’ Toplantısı, soru-cevap kısmıyla sona erdi.

 

 

24-02-201724-02-201724-02-201724-02-201724-02-201724-02-201724-02-201724-02-201724-02-201724-02-201724-02-201724-02-201724-02-201724-02-201724-02-201724-02-201724-02-201724-02-2017 

 

Fırat Mahallesi 597. Sokak No 4 Kayapınar / DİYARBAKIR - 0412 322 2100 / 0412 322 2200 / Sanal Santral 84122100 / 84122200

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.