DİYARBAKIR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İlk Atama Sözleşmeli İstenen Belgeler (GÜNCELLENDİ!!!)

Mili Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce ilimizde Öğretmen açığı bulunan eğitim kurumlarına yapılan (Temmuz) Sözleşmeli Öğretmen Atamaları sonucunda ilimize atanan Sözleşmeli Öğretmen adaylarının ekte belirtilen belgeleri İVEDİ olarak 10.08.2018 tarihine kadar İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şubesine (Öğretmen Atama) gönderilmesi gerekmektedir.


EK:
Güvenlik Soruşturması Formu

 

DİYARBAKIR İLİNE ATANAN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERİN GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİNİN YAPILABİLMESİ İÇİN AŞAĞIDA İSTENİLEN BELGELERİN GETİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

İlimize ataması gerçekleşen Sözleşmeli öğretmenler aşağıda belirtilen belgeleri 10.08.2018 tarihine kadar Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmen Atama Şubesine ulaştırması gerekmektedir.

İl dışından gelecek olan adaylar başvuru evraklarını isterlerse Posta veya kargo ile de Müdürlüğümüze gönderebilecektir. Ancak posta veya kargo ile belgelerini gönderenler Sözleşme imzalanmak üzere Müdürlüğümüze davet edildiklerinde belgelerin asıllarını beraberinde getireceklerdir.

 

1) Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon Programı-Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ya da İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini tamamladığına ilişkin belge veya bu belgenin onaylı örneğini,

2) Lisans diploması veya mezuniyet geçici belgesinin aslı veya onaylı örneğini,  

3) Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen yüksek öğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denklik belgesini,

4) Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince Felsefe bölümü mezunlarından; 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji, sosyoloji bölümü mezunlarından; 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belgenin aslı veya onaylı örneğini    (Bu belge pedagojik formasyon belgesi yerine kullanılamaz.)

5) Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesini,

6) Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),

7) Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneğini,

8) Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu,

9) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu. (Ekte verilen form Bilgisayar Ortamında doldurularak (2) iki adet çıktı alınacak ve fotoğraf yapıştırıldıktan sonra İkamet edilen Mahallenin Muhtarına imzalatılıp mühürlenecektir.

 

NOT: Belgelerini teslim eden adayların, İl Valiliği tarafınca yapılacak olan güvenlik soruşturmalarının tamamlanmasının akabinde göreve başlama işlemleri yapılacaktır.

Fırat Mahallesi 597. Sokak No 4 Kayapınar / DİYARBAKIR - 0412 322 2100 / 0412 322 2200 / Sanal Santral 84122100 / 84122200

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.