DİYARBAKIR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Sözleşmeli Öğretmenlerin il Dışı Eş Özrüne Bağlı Yer Değiştirmeleri

Sözleşmeli Öğretmenlerin il Dışı Eş Özrüne Bağlı Yer Değiştirmeleri

İlimize bağlı eğitim kurumlarında görev yapan Sözleşmeli Öğretmenlerin (4-B) Eş özrüne bağlı il dışı yer değiştirmeleri ile ilgili Bakanlığımızın yazısına istinaden aşağıdaki belirtilen şartları taşıyan Sözleşmeli Öğretmenlerin yazımız ekindeki başvuru formunu doldurmaları ve elden veya posta ile Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmen Atama Şubesine 03.07.2020 tarihine kadar ulaştırmaları bu tarihten sonra Müdürlüğümüze ulaştırılacak başvurulara ise herhangi bir işlemin yapılamayacağı;  

Açıklama:

1. Yer değiştirme başvurusunda bulunabilmek için 30.09.2020 tarihi itibarıyla sözleşmeli öğretmen olarak en az bir yıl görev yapılmış olması gerekmektedir.

2. Bir yılın hesabında çeşitli nedenlerle (doğum, askerlik v.b) sözleşmenin feshedildiği süreler dikkate  alınmayacaktır.

3. Başvurular, 29.06.2020 ile 03.07.2020 tarihleri arasında ekteki "Başvuru Formu"  ile bulundukları ilin İl Millî Eğitim Müdürlüğüne yapılacaktır. Başvuru formunda herhangi bir değişiklik yapılmayacak ve farklı bir form kullanılmayacaktır. Bu kapsamda başvuru yapacak öğretmenlerin bulundukları il, görev yaptıkları ilden farklı olması durumunda başvuruyu alan il millî eğitim müdürlüğünce başvuruya ilişkin belgeler Bakanlığımıza  sözleşmeli öğretmeninin görev yaptığı il millî eğitim müdürlüğünün de  bilgi sahibi olacağı şekilde Döküman Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden dağıtımlı olarak gönderilecektir.

4. Her ikisi de 30.09.2020 tarihi itibarıyla bir yıl görev yapmış olma şartını taşıyan sözleşmeli öğretmenlerin bu kapsamda ayrı ayrı başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Eşlerden her ikisi de başvuru şartına haiz olmasına rağmen sadece birinin yer değiştirme başvurusunda bulunması halinde söz konusu başvuru işleme alınmayacaktır.

5. Sözleşmeli öğretmenler istemeleri halinde çeşitli nedenlere (illerin sözleşmeli öğretmen pozisyon durumları,  alanlar itibarıyla norm kadro durumu, öğretmen ihtiyaç durumu, hizmet süresi yetersizliği vb.) bağlı olarak eşlerinin görev yaptığı il için yer değiştirme başvurularının olumsuz sonuçlanabilme ihtimaline karşılık aile birlikteliğinin Bakanlığımızca uygun görülen bir ilde  sağlanmasını isteyebileceklerdir. Bu durumda her iki sözleşmeli öğretmenin 30.09.2020 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olması ve her iki sözleşmeli öğretmenin de Başvuru Formundaki ilgili kutucuğu işaretlemesi gerekmektedir. Başvuruda bulunan eşlerden sadece birinin ilgili kutucuğu işaretlemesi durumunda bu yöndeki talep dikkate alınmayacaktır.

6. Bakanlığımız eğitim kurumlarına sözleşmeli öğretmen olarak atanan; ancak çeşitli nedenlere bağlı olarak göreve başlayamayanların sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan eşleri de birinci maddede belirtilen şartı taşımaları kaydıyla bu kapsamda başvuru yapabilecektir.

7. Askerlik ve doğum sonrası izin nedenlerine bağlı olarak sözleşmesi feshedilen  öğretmenlerden 30.09.2020 tarihine kadar görevine başlayacağını belgelendirenler diğer şartları da taşımaları kaydıyla bu kapsamda yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.  Bu doğrultuda yer değişikliği yapılanlardan en geç 01.10.2020 tarihine kadar görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir. 

8. Yer değiştirme işlemleri öncelikle kalkınmada birinci derecede öncelikli il olmak üzere illerin sözleşmeli öğretmen pozisyonları, illerin alanlar itibarıyla norm kadro ve öğretmen ihtiyacı dikkate alınarak hizmet süresi üstünlüğüne göre il millî eğitim müdürlükleri emrine yapılmak suretiyle gerçekleştirilecektir. Hizmet süresinin eşitliği halinde göreve önce başlayan sözleşmeli öğretmenin başvurusu değerlendirmeye alınacaktır.

     10. Başvurular, Bakanlığımıza ulaşmasına müteakip değerlendirilmeye alınacak ve yer değiştirme işlemleri 14.07.2020 tarihinde sonuçlandırılacaktır. Yer değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerin kararnameleri görev yaptıkları il ile yer değişikliğinin gerçekleştiği il'e sistem üzerinden gönderilecektir.

11.Görevden ayrılma işlemleri kararnamelerin gönderilmesini müteakip yapılabilecektir.

EK   :
- Başvuru Formu

Fırat Mahallesi 597. Sokak No 4 Kayapınar / DİYARBAKIR - 0412 322 2100 / 0412 322 2200 / Sanal Santral 84122100 / 84122200

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.