Page 2 - İl Milli Eğitim Müdürlüğü Gazetesi-Eylül Ayı
P. 2

DİYARBAKIR

                     İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

                                  GAZETESİ

    VALİMİZ SAYIN GÜZELOĞLU, 17 İLÇEMİZDEKİ


    OKUL MÜDÜRLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ


                                                      Proje Okulu                                                      Müdürleriyle

                                                      Tübitak Projeleri

                                                      Bilgilendirme

                                                      Toplantısı Yapıldı                                                      2019-2020 eğitim öğretim yılı boyunca
                                                      TÜBİTAK’ta yapılabilecek projeler ile ilgili
                                                      ilimizdeki tüm proje okulları müdürlerine
                                                      yönelik    bilgilendirme    toplantısı
                                                      gerçekleştirildi.

                                                       İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Enver


                                                      ÇELİKTEN başkanlığında yapılan toplantıda
                                                      Ar-Ge biriminden Ali Nevroz ERBATUR ve
                                                      Yakup   TOPRAK’ın   yaptığı  sunumda
                                                      TÜBİTAK    4006   projeleri  hakkında
    2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlaması    yaşanmasına izin vermeyeceksiniz. Her bir   bilgilendirmeler yapıldı.
    dolayısıyla Valimiz Sayın Hasan Basri    öğrencimizi,  okulumuzda   güler  yüzle
    Güzeloğlu, 17 ilçemizdeki okul müdürleriyle   karşılayan, ne yaşta olursa olsun onun bir
    Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve    değer olduğunu hissettiren, ama anne ve
    Kongre Merkezinde bir araya geldi.        babasını da bu eğitimin içerisine dahil eden
                             bir ev sahipliğiyle karşılayacaksınız." dedi.
    Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve
    Kongre Merkezinde gerçekleşen toplantıya;    Daha sonra İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın
    Vali ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi   Doç. Dr. Taşçıer yaptığı konuşmada; "LGS
    Başkan Vekili Sayın Hasan Basri Güzeloğlu,    eylem planında bahsettiğimiz üzere, özellikle
    Bağlar Kaymakamı Sayın Nihat Karabiber, İl    hafta  sonu   kurslarımızı  okullarımızda
    Emniyet Müdürü Sayın Tacettin Aslan, İl   müdürlerimizin    kontrolü   ve   şube
    Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Doç. Dr.    müdürlerimizin denetimi ile çok sıkı takip
    Feysel Taşçıer, İl Milli Eğitim Müdür    edeceğiz. Okullarımızda yürütülen Eğitim-
    Yardımcıları, İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve   Öğretim faaliyetlerini etkin bir şekilde   Bu toplantıda proje okulları müdürlerine
    okul müdürleri katıldı.             izlemek, değerlendirmek ve yaşanan sorunları   yönelik Tübitak başta olmak üzere okullarin
                             yerinde tespit edip çözüm yolları geliştirmek   yararlanabileceği diğer proje başlıkları ve
    Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve    amacıyla İl Milli eğitim Müdürlüğümüz ve 17    çalışmalarla ile ilgili genel bilgilendirme
    Kongre Merkezinde gerçekleşen toplantıda,    İlçe Milli eğitim Müdürlüklerimizde çalışan  yapıldı.
    saygı  duruşu  ve  İstiklal  Marşı’nın  yöneticilerimizle bütün okullarımız "Okul
    okunmasının ardından kürsüye çıkan Vali ve    Rehberlik ve İzleme Faaliyetleri" adı altında
    Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan    eşleştirilmiştir. Bu eşleştirme gereğince her
    Vekili Sayın Hasan Basri Güzeloğlu: "Okulda   dönem içinde denetim tarihi ilan edilmeksizin
    öğrencilere birer değer oldukları hissinin  2'şer kez toplamda 4 defa Okul Rehberlik ve
    verilmesi gerekir. Anne ve babaların temel  İzleme Faaliyetlerinin raporları tutulup
    amaçlarının çocuklarına güzel bir gelecek  izlenecek ve etkin bir şekilde takip edilecektir.
    sağlamak olduğunu unutmamalıyız. Okulda     Denetimlerimiz baskın şeklinde olmayacak.
    bağış ve benzeri adlarla çocukların ve   Okul müdürlerimiz okul içerisinde olduğu gibi
    ailelerin mağdur edilmesine, haksız bir   öğrencinin evine ulaşmasına kadarki süreci de
    kuruşun bile masraf edilmesine, gereksiz bir   takip edebilmeli. Çünkü okuldaki her bir
    tek harcamanın yapılmasına karşıyız. Net   öğrenci bizim için değerlidir." dedi.
    söylüyorum. Burada hiç müsamahamız yok.
    Hiçbir okulumuz, anne babayı ve öğrenciyi    İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Doç. Dr.
    rencide edecek, mecbur edecek, mağdur    Taşçıer'in konuşmasının ardından okul
    edecek hiçbir girişimde bulunmayacaktır.   müdürleri ile karşılıklı görüş alışverişinde
    Okullarımızın   amacı,   çocuklarımızın   bulunulduktan sonra toplantı sona erdi.
    okumasına destek vermek ve okumalarının
    önündeki engelleri kaldırmak olmalıdır.
    Okullarımızın sıkıntıları var ise biz onların
    tümünü halledeceğiz. Geriden gelen yanlış
    alışkanlıklar   varsa,   buna   bağlı
    yaşanmışlıklar varsa, bunların bu sene

                                                                       SAYFA 2
   1   2   3   4   5   6   7