Page 7 - İl Milli Eğitim Müdürlüğü Gazetesi-Eylül Ayı
P. 7

DİYARBAKIR

                     İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

                                  GAZETESİ
    OKULUM DİYARBAKIR E-KİTAPLARI YAYIMLANDI


         Bakanlığımızca 81 ilde uygulaması başlatılan “Okul Dışı Öğrenme
    Ortamları” projesi ilimizde Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü
    Ortaöğretim Şubesi ve Ar-Ge birimi koordinesinde yürütülmektedir.
    Çalışmada okul öncesi, ilkokul ve farklı branşları temsil eden 46
    öğretmenimizle Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Müdürlüğümüzce
    sağlanan imkanlarla 10 günlük bir gezi gerçekleştirildi. Bu gezide tarihi
    7500 yıl önceye uzanan, topraklarında Hurriler, Hititler, Asurlar, Persler,
    Romalılar, Bizanslılar, Araplar, Selçuklular ve Osmanlıların yaşadığı
    sahabeler şehri Diyarbakır’ın tarihsel ve kültürel zenginliği, Dicle
    Üniversitesinde yapılan sanatsal ve bilimsel çalışmalar, sağlık kurum-
    larımız Kızılay ve Yeşilayın faaliyetleri ve bunun gibi okul duvarları
    dışında, eğitim ortamına dönüştürülebilecek bir çok mekan eğitim-
    öğretim yılı içinde dersliklerimizde işlenen kazanımlarla eşleştirildi.
    “Okulum Diyarbakır Okul Öncesi ve İlkokul”, ”Okulum Diyarbakır
    Ortaokul” ve ”Okulum Diyarbakır Lise” olmak üzere üç adet e-kitap
    ilimizde görevli öğretmenlerimize rehber niteliğinde olacak şekilde
    hazırlandı.

        Rehberden yararlanacak öğretmenlerimiz rehberde yer almayan
    kazanımlarını da okul dışı mekânlar ile eşleştirebilir. Burada önemli
    olan, eylemi klasik bir gezi olmaktan çıkarıp mekanı öğrenme ortamına
    dönüştürecek uygun etkinlikleri tasarlamak ve kazanımları öğrenci için
    anlamlı hale getirmektir. Bu anlamda çalışmamız öğretmenlerimizce
    geliştirilecek etkinliklere fikir vermesi açısından yararlı olacaktır.
    DAHA YEŞİL BİR DİYARBAKIR İÇİN TEMA VAKFI İLE GÖRÜŞÜLDÜ

                                                         Diyarbakır TEMA Vakfı İl Temsilcisi
                                                         Prof. Dr. Necmettin Pirinççioğlu ile
                                                         Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü
                                                         Ar-Ge birimi arasında 2019-2020
                                                         eğitim öğretim yılında yapılacak olan
                                                         etkinlikler ile ilgili görüşme
                                                         gerçekleştirildi. Temel Eğitim Genel

                                                         Müdürlüğü ve Ortaöğretim Genel
                                                         Müdürlüğü ile Tema Vakfı’nın
                                                         imzalamış olduğu protokoller
                                                         doğrultusunda okullarda uygulanacak
                                                         olan eğitimlerin planlaması yapıldı.
                                                         TEMA Vakfı’nın okul öncesi çevre
                                                         eğitim programı Minik TEMA,

                                                         ilkokulu çevre eğitim programı Yavru
                                                         TEMA, ortaokul çevre eğitim
                                                         programı Ortaokul TEMA ve lise
                                                         çevre eğitim programı Lise TEMA
                                                         olan çocuk ve gençlik eğitimleri
                                                         hakkında konuşuldu. Daha yeşil bir
                                                         Diyarbakır için müdürlüğümüz ve

                                                         Tema Vakfı bu alanda yapılacak
                                                         çalışmalarda işbirliği içinde
                                                         olacaklarını belirttiler.                                                                       SAYFA 7
   2   3   4   5   6   7   8