Page 8 - İl Milli Eğitim Müdürlüğü Gazetesi-Eylül Ayı
P. 8

DİYARBAKIR

                     İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

                                  GAZETESİ
    HAREZMİ EĞİTİM MODELİ LANSMANINA DİYARBAKIRDAN 10

    UYGULAYICI OKUL TEMSİLCİSİ VE AR-GE BİRİMİ KATILDI    Harezmî Eğitim Modeli, çocukların teknolojiyi kullanarak nasıl üretebileceklerini keşfetmelerinin yanında; güvenli, etik ve
    ahlaki değerleri özümseyerek, bilimsel araştırma yöntemleri ile belirlediği süreci, öğretmenleri ile değerlendirip güncelleyen
    yapıda İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından geliştirilmiş bir eğitim modeldir. Öğrencilerin günlük, gerçek yaşam
    problemlerini tanımlayıp, çözmek üzere algoritma tasarlayan, adım adım bu sorunun nasıl çözüleceğini belirleyip
    programlamanın gücünden faydalanarak yenilikçi fikirler üretme sürecidir. Modelin zemininde beş ana başlık mevcuttur.
    Bilgisayar bilimi öğretiminin Sosyal Bilim dalı ile bütünleştirilen, Bilgi İşlemsel Düşünme becerisinin hayata adapte edildiği,
    Programlama ve Öğretim araçlarının etkin kullanıldığı, disiplinlerarası yaklaşımı yeniden yorumlayarak farklı disiplinlerin eş
    değerde yer aldığı iş birliğini benimseyen, Robotik ve Oyun tasarımı ile eğlenerek üreten, kendini sürekli güncelleyen bir
    eğitim modelidir.

    Diyarbakır ilimizden toplamda 10 okul, Harezmi Eğitim Modelini okullarında uygulamak üzere gönüllü katılım sağlamıştır.
    Yenişehir, Bismil, Çınar, Kayapınar ilçelerinden birer okul, Bağlar ve Ergani ilçelerinden ise üçer okul eğitim modelini
    uygulayacaktır. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 26-28 Eylül tarihlerinde Yıldız Teknik Üniversitesinde düzenlediği
    Proje Tanıtım Lansmanına uygulayıcı on okul müdürleri/temsilcileri ve Ar-Ge birimi proje koordinatörü katılım göstermiştir.
    Lansmanda yapılan çalışmalar sergilenmiş, eğitim modelini farklı açılardan değerlendiren akademisyenler konuşmalar
    yapmış ve görev tanımları anlatılmıştır.
    Lansman sonrasında ilimizden giden katılımcılar yerelde eğitim modelini nasıl ve ne zaman uygulayacakları konusunda bilgi
    sahibi olmuş ve okullarında Harezmi Eğitim Modelini uygulamak üzere çalışmalara başlamışlardır.      E-TWİNNİNG DİYARBAKIR

      EKİBİ VE AR-GE EKİBİ

     ÇALIŞMALAR DÜZENLEDİ
                                     Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eTwinning projesi
                                     yapan öğretmenlerimizle eTwinning Türkiye Ulusal Destek Servisi’ne
                                     gönderilmek üzere Diyarbakır’da yapılan projelerle ilgili röportaj yaptık.
                                     Ulusal konferanslarda yayımlanmak üzere video çekimleri gerçekleştirdik.
                                     Bu alanda görünürlük faaliyetlerini arttırmak ve yaygınlaştırmak amacıyla
                                     eTwinner öğretmenlerimizle kahvaltı etkinliği düzenleyerek bu alanda
                                     yapılacak olan çalışmalar hakkında konuştuk. Diyarbakır İl Milli Eğitim
                                     Müdürlüğü Ar-Ge birimi proje koordinatörleri bu alanda öğretmenlerimize
                                     destek vermek amacıyla eğitimler düzenleyecektir. Proje yapıp bu alanda
                                     Ulusal Kalite Etiketi, Avrupa Kalite Etiketi, Ulusal Kalite Etiketi Okul
                                     Levhası ve Avrupa Kalite Etiketi Okul Levhası almaya hak kazanan
                                     öğretmenlerimize ve okullarımıza sertifikaları ve levhaları müdürlüğümüz
                                     tarafından törenle takdim edilecektir.                                                                       SAYFA 8
   3   4   5   6   7   8