Page 6 - Okulum Diyarbakır Ortaokul e-kitap
P. 6

4︲5


    İÇİNDEKİLER                                                 Değerli Öğretmenim,
                                                           Öğrenme, sadece okulda değil bireyin doğumundan itibaren aileden, kitle iletişim araçlarından, sosyal çevreden ve doğadan elde ettiği
    SUNUŞ ........................................................................................................................................... 5  gözlem ve etkileşimle hayat boyu devam eden bir süreçtir.
    PROJE EKİBİ .................................................................................................................................. 6  Okul dışındaki öğrenme, öğrencinin öğrenmede aktif olarak rol aldığı, yaparak yaşayarak öğrendiği, çevresini gözlemleyerek öğrendik-
    PROJE EKİBİNİN ÖNSÖZÜ ................................................................................................................ 7  lerini ilişkilendirdiği ve sosyal yaşantısı ile bağlantılar kurduğu bir öğretim anlayışıdır. Bu bağlamda bilişsel öğrenme için bütün duyuların
    GEZİ PLANLAMA SÜRECİ .................................................................................................................. 8  kullanıldığı okul dışı öğrenme ortamlarında gerçekleştirilen etkinlikler, öğrenmeyi keyifli hale getirerek esnek öğrenme ortamları ile
    Okul Dışı Öğrenme Ortamı Gezi Kontrol Listesi .............................................................................. 10  öğrenmeyi cesaretlendirmektedir.
    Gezi Düzenleyecek Öğretmenlere Öneriler ..................................................................................... 11
    KAZANIM-MEKAN TABLOLARI ......................................................................................................... 14    2023 Eğitim Vizyon Belgesi çerçevesinde Bakanlığımızca başlatılan “Okul Dışı Öğrenme Ortamları Projesi” Diyarbakır İl Milli
    5. SINIF ........................................................................................................................................ 16  Eğitim Müdürlüğü olarak büyük bir ekip ve emekle yürütülmüştür. Proje kapsamında hazırlanmış olan “Okulum Diyarbakır” e-kitapçığı,
                                                           ilimizdeki okul dışı öğrenme ortamlarını kazanımlar ile ilişkilendirip formal öğrenme ve informal öğrenme ortamları ile desteklemek isteyen
    6. SINIF ........................................................................................................................................ 33  öğretmenlerimize büyük bir rehber olacaktır.
    7. SINIF ........................................................................................................................................ 48
    8. SINIF ........................................................................................................................................ 66  Bu bilgiler ışığında 2019-2020 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diler, öğrenme için daha verimli olacağımız bir yıl temenni ederim.
    OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI
    Müzeler ....................................................................................................................................... 86
    Bilim ve Sanat Merkezi ................................................................................................................. 92                           Doç. Dr. Feysel TAŞÇIER
    Sanat Merkezleri .......................................................................................................................... 96                        Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü
    Tarihi ve Kültürel Mekanlar .......................................................................................................... 100
    Kütüphaneler ............................................................................................................................. 126
    Sit Alanları ve Ören Yerleri ........................................................................................................... 132
    Sağlık Bilimleri ........................................................................................................................... 140
    Endüstriyel Kuruluşlar................................................................................................................. 148
    Üniversiteler ve Resmi Kurumlar.................................................................................................. 156
    EKLER ....................................................................................................................................... 176
    EK 1: Gezi Planı .......................................................................................................................... 178
    EK 2: Gezi Listesi ........................................................................................................................ 179
    EK 3: Veli İzin Belgesi .................................................................................................................. 180
    EK 4: Öğrenci Gezisi Ön Anket .................................................................................................... 181
    EK 5: Öğrenci Gezisi Son Anket ................................................................................................... 182
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11