Page 9 - Okulum Diyarbakır Ortaokul e-kitap
P. 9

6︲7


 PROJE EKİBİ SUNUŞ

  Eğitim sadece dört duvar arasında sınırlı kalmayıp okul dışında yaşamın her alanında yapılabilmektedir. Son yıllarda öğrencilerin öğren-
 Ayhan Eda İZCİ  Fırat PINAR  Şükrü ÖZ
 Proje Koordinatörü Rehberlik Öğretmeni Motorlu Araçlar Teknolojisi Öğretmeni meleri üzerine formal eğitimin etkileri kadar informal eğitimin de etkisi tartışılmaya başlanmıştır. Okul dışı öğrenme ortamlarında gerçek-
 Burcu BİLGİÇ UÇAK  Murat KARTAL  Orhan Taner TUTAK  leştirilen etkinlikler, her öğrencinin kendi hızında bilgi edinmesine yardımcı olmakta, öğrenmeyi cesaretlendirmekte, derslerde öğrenilen
 Proje Koordinatörü Grafik ve Fotoğraf Öğretmeni Muhasebe ve Finansman Öğretmeni bilgilerin günlük hayatta karşımıza çıkabileceğinin görülmesiyle kalıcı ve anlamlı hale getirmekte, bu şekilde okuldaki eğitimi destekle-
 Jiyan TÜT  Özlem ÖNER ÜRPER  Emre ÖZDEMİR
 Okul Öncesi Öğretmeni Almanca Öğretmeni Tarih Öğretmeni mektedir.
 Hayriye İNAL  Ferdi AZBOY  Mehmet Said YALÇINKAYA
 Okul Öncesi Öğretmeni Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Bakanlığımızın yayınladığı 2023 Eğitim Vizyon Belgesinin Temel Eğitim Temasında geçen “Yenilikçi Uygulamalara İmkân Sağlanacak”
 Veysel ÖZKAN   Fuat BEKİL  Suat ÇIDAM  hedefinin 2. Eyleminde; “Okulların, bölgelerindeki bilim merkezleri, müzeler, sanat merkezleri, teknoparklar ve üniversitelerle iş birlikleri
 1. Sınıf Öğretmeni Biyoloji Öğretmeni Hasta ve Yaşlı Hizmetler Öğretmeni
 İhsan KARAASLAN  Murat ERTEK  Faruk ERCAN  artırılacaktır.” denilmektedir. Ortaöğretim Temasında geçen “Akademik Bilginin Beceriye Dönüşmesi Sağlanacak” hedefin 3. Eyleminde;
 2.Sınıf Öğretmeni Coğrafya Öğretmeni Adalet Öğretmeni  “Doğal, tarihî ve kültürel mekânlar ile bilim-sanat merkezleri ve müzeler gibi okul dışı öğrenme ortamlarının, eğitim/öğretim programların-
 Veysi ARCAGÖK  Neslihan BAHADIR   da yer alan kazanımlar doğrultusunda daha etkili kullanılması sağlanacaktır.” denilmektedir.
 3. Sınıf Öğretmeni Çocuk Gelişimi Öğretmeni
 Gamze BAYAR   Yılmaz GÖRDÜK  GRAFİK TASARIM  2023 Eğitim Vizyon Belgesi çerçevesinde 81 ilde uygulanması öngörülen “Okul Dışı Öğrenme Ortamları” projesi ilimizde Diyarbakır İl
 4.Sınıf Öğretmeni Elektrik-Elektronik Teknolojileri Öğretmeni
 Figen ÖZAYDOĞDU  Adnan AKKOYUN  Mehmet KORKMAZ  Milli Eğitim Müdürlüğü Ortaöğretim Şubesi ve Ar-Ge birimi koordinesinde yürütülmektedir.
 Beden Eğitimi Öğretmeni Felsefe Öğretmeni Grafik ve Fotoğraf Öğretmeni
 Zeynep BODUR  İzzettin BULUT  Murat KARTAL  Çalışmada okulöncesi, ilkokul ve farklı branşları temsil eden 46 öğretmenimizle Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Müdürlüğümüz-
 Fen Bilimleri Öğretmeni Sağlık/Sağlık Hizmetleri Öğretmeni Grafik ve Fotoğraf Öğretmeni ce sağlanan imkanlarla 10 günlük bir gezi gerçekleştirildi. Bu gezimizde tarihi 7500 yıl önceye uzanan, topraklarında Hurriler, Hititler,
 Uğur ONUR  Maruf İĞIN
 Görsel Sanatlar Öğretmeni Fizik Öğretmeni Asurlar, Persler, Romalılar, Bizanslılar, Araplar, Selçuklular ve Osmanlıların yaşadığı sahabeler şehri Diyarbakır’ın tarihsel ve kültürel
 Aydın BOZAN  Hatice SABANCI  zenginliği, Dicle Üniversitesinde yapılan sanatsal ve bilimsel çalışmalar, sağlık kurumlarımız Kızılay ve Yeşilay’ın faaliyetleri ve bunun gibi
 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Giyim Üretim Teknolojisi Öğretmeni okul duvarları dışında, eğitim ortamına dönüştürülebilecek bir çok mekan eğitim-öğretim yılı içinde dersliklerimizde işlenen kazanımlarla
 Kemal ASLAN  Ayşe SITACI
 İlköğretim Matematik Öğretmeni Güzellik ve Saç Bakımı Öğretmeni eşleştirildi. “Okulum Diyarbakır Okulöncesi ve İlkokul”, ”Okulum Diyarbakır Ortaokul” ve ”Okulum Diyarbakır Lise” olmak üzere üç adet
 Engin ÖNGANER  Haydar KORKMAZ  e-kitap, gerek ilimize farklı illerden atanan gerekse okul dışı ortamları eğitim ortamına dönüştürme konusunda fikre ihtiyaç duyan ilimizde
 Müzik Öğretmeni İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmeni görevli öğretmenlerimize rehber niteliğinde olacak şekilde hazırlandı. Kuşkusuz ki rehberden yararlanacak öğretmenlerimiz rehberde yer
 Güngör AY  Eyüp YAPRAK
 Sosyal Bilgiler Öğretmeni İngilizce Öğretmeni almayan kazanımlarını da okul dışı mekânlar ile eşleştirebilecektir. Bu anlamda çalışmamız öğretmenlerimizce geliştirilecek etkinliklere
 Emra GÜLTEKİN YILDIZ  Mukaddes GÜR  fikir vermesi açısından yararlı olacaktır.
 Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni İngilizce Öğretmeni
 Atay Atilla ASLAN  Murat ÖĞÜT  Bu çalışma 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında pilot uygulamalarda kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Projemiz süresince kapılarını ekibi-
 Özel Eğitim Öğretmeni Makine Öğretmeni
 Zehra UÇAK AZBOY  Fatma ERDOĞMUŞ  mize açan ve rehberlik eden Müze Müdürlüğü, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, Dicle Üniversitesi Rektörlüğü, Diyarbakır
 Özel Eğitim Öğretmeni Matematik Öğretmeni Bilim ve Sanat Merkezi, TRT Diyarbakır Müdürlüğü, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kızılay İl Mü-
 Ümran AVCI  Sedat SARI  dürlüğü, Yeşilay İl Müdürlüğüne; ayrıca Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Diyarbakır Valiliğine desteklerinden ötürü proje ekibi olarak
 Türkçe Öğretmeni Metal Teknolojileri Öğretmeni
 Hüsamettin KIZILAY  Nurettin GÜZEL  teşekkür ederiz. Görüş ve önerilerinizi pekarge21@gmail.com e-mail adresimize iletmenizden büyük mutluluk duyarız.
 Arapça Öğretmeni Mobilya ve İç Tasarım Öğretmeni
                                                 Proje Ekibi
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14