Page 8 - Okulum Diyarbakır Ortaokul e-kitap
P. 8

6︲7


    PROJE EKİBİ                                                 SUNUŞ

                                                           Eğitim sadece dört duvar arasında sınırlı kalmayıp okul dışında yaşamın her alanında yapılabilmektedir. Son yıllarda öğrencilerin öğren-
    Ayhan Eda İZCİ          Fırat PINAR           Şükrü ÖZ
    Proje Koordinatörü        Rehberlik Öğretmeni       Motorlu Araçlar Teknolojisi Öğretmeni   meleri üzerine formal eğitimin etkileri kadar informal eğitimin de etkisi tartışılmaya başlanmıştır. Okul dışı öğrenme ortamlarında gerçek-
    Burcu BİLGİÇ UÇAK         Murat KARTAL           Orhan Taner TUTAK             leştirilen etkinlikler, her öğrencinin kendi hızında bilgi edinmesine yardımcı olmakta, öğrenmeyi cesaretlendirmekte, derslerde öğrenilen
    Proje Koordinatörü        Grafik ve Fotoğraf Öğretmeni   Muhasebe ve Finansman Öğretmeni      bilgilerin günlük hayatta karşımıza çıkabileceğinin görülmesiyle kalıcı ve anlamlı hale getirmekte, bu şekilde okuldaki eğitimi destekle-
    Jiyan TÜT             Özlem ÖNER ÜRPER         Emre ÖZDEMİR
    Okul Öncesi Öğretmeni       Almanca Öğretmeni        Tarih Öğretmeni              mektedir.
    Hayriye İNAL           Ferdi AZBOY           Mehmet Said YALÇINKAYA
    Okul Öncesi Öğretmeni       Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni     Bakanlığımızın yayınladığı 2023 Eğitim Vizyon Belgesinin Temel Eğitim Temasında geçen “Yenilikçi Uygulamalara İmkân Sağlanacak”
    Veysel ÖZKAN           Fuat BEKİL            Suat ÇIDAM                hedefinin 2. Eyleminde; “Okulların, bölgelerindeki bilim merkezleri, müzeler, sanat merkezleri, teknoparklar ve üniversitelerle iş birlikleri
    1. Sınıf Öğretmeni        Biyoloji Öğretmeni        Hasta ve Yaşlı Hizmetler Öğretmeni
    İhsan KARAASLAN          Murat ERTEK           Faruk ERCAN                artırılacaktır.” denilmektedir. Ortaöğretim Temasında geçen “Akademik Bilginin Beceriye Dönüşmesi Sağlanacak” hedefin 3. Eyleminde;
    2.Sınıf Öğretmeni         Coğrafya Öğretmeni        Adalet Öğretmeni             “Doğal, tarihî ve kültürel mekânlar ile bilim-sanat merkezleri ve müzeler gibi okul dışı öğrenme ortamlarının, eğitim/öğretim programların-
    Veysi ARCAGÖK           Neslihan BAHADIR                              da yer alan kazanımlar doğrultusunda daha etkili kullanılması sağlanacaktır.” denilmektedir.
    3. Sınıf Öğretmeni        Çocuk Gelişimi Öğretmeni
    Gamze BAYAR            Yılmaz GÖRDÜK          GRAFİK TASARIM              2023 Eğitim Vizyon Belgesi çerçevesinde 81 ilde uygulanması öngörülen “Okul Dışı Öğrenme Ortamları” projesi ilimizde Diyarbakır İl
    4.Sınıf Öğretmeni         Elektrik-Elektronik Teknolojileri Öğretmeni
    Figen ÖZAYDOĞDU          Adnan AKKOYUN          Mehmet KORKMAZ              Milli Eğitim Müdürlüğü Ortaöğretim Şubesi ve Ar-Ge birimi koordinesinde yürütülmektedir.
    Beden Eğitimi Öğretmeni      Felsefe Öğretmeni        Grafik ve Fotoğraf Öğretmeni
    Zeynep BODUR           İzzettin BULUT          Murat KARTAL               Çalışmada okulöncesi, ilkokul ve farklı branşları temsil eden 46 öğretmenimizle Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Müdürlüğümüz-
    Fen Bilimleri Öğretmeni      Sağlık/Sağlık Hizmetleri Öğretmeni Grafik ve Fotoğraf Öğretmeni      ce sağlanan imkanlarla 10 günlük bir gezi gerçekleştirildi. Bu gezimizde tarihi 7500 yıl önceye uzanan, topraklarında Hurriler, Hititler,
    Uğur ONUR             Maruf İĞIN
    Görsel Sanatlar Öğretmeni     Fizik Öğretmeni                              Asurlar, Persler, Romalılar, Bizanslılar, Araplar, Selçuklular ve Osmanlıların yaşadığı sahabeler şehri Diyarbakır’ın tarihsel ve kültürel
    Aydın BOZAN            Hatice SABANCI                               zenginliği, Dicle Üniversitesinde yapılan sanatsal ve bilimsel çalışmalar, sağlık kurumlarımız Kızılay ve Yeşilay’ın faaliyetleri ve bunun gibi
    Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Giyim Üretim Teknolojisi Öğretmeni                  okul duvarları dışında, eğitim ortamına dönüştürülebilecek bir çok mekan eğitim-öğretim yılı içinde dersliklerimizde işlenen kazanımlarla
    Kemal ASLAN            Ayşe SITACI
    İlköğretim Matematik Öğretmeni  Güzellik ve Saç Bakımı Öğretmeni                      eşleştirildi. “Okulum Diyarbakır Okulöncesi ve İlkokul”, ”Okulum Diyarbakır Ortaokul” ve ”Okulum Diyarbakır Lise” olmak üzere üç adet
    Engin ÖNGANER           Haydar KORKMAZ                               e-kitap, gerek ilimize farklı illerden atanan gerekse okul dışı ortamları eğitim ortamına dönüştürme konusunda fikre ihtiyaç duyan ilimizde
    Müzik Öğretmeni          İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmeni                      görevli öğretmenlerimize rehber niteliğinde olacak şekilde hazırlandı. Kuşkusuz ki rehberden yararlanacak öğretmenlerimiz rehberde yer
    Güngör AY             Eyüp YAPRAK
    Sosyal Bilgiler Öğretmeni     İngilizce Öğretmeni                            almayan kazanımlarını da okul dışı mekânlar ile eşleştirebilecektir. Bu anlamda çalışmamız öğretmenlerimizce geliştirilecek etkinliklere
    Emra GÜLTEKİN YILDIZ       Mukaddes GÜR                                fikir vermesi açısından yararlı olacaktır.
    Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni  İngilizce Öğretmeni
    Atay Atilla ASLAN         Murat ÖĞÜT                                 Bu çalışma 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında pilot uygulamalarda kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Projemiz süresince kapılarını ekibi-
    Özel Eğitim Öğretmeni       Makine Öğretmeni
    Zehra UÇAK AZBOY         Fatma ERDOĞMUŞ                               mize açan ve rehberlik eden Müze Müdürlüğü, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, Dicle Üniversitesi Rektörlüğü, Diyarbakır
    Özel Eğitim Öğretmeni       Matematik Öğretmeni                            Bilim ve Sanat Merkezi, TRT Diyarbakır Müdürlüğü, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kızılay İl Mü-
    Ümran AVCI            Sedat SARI                                 dürlüğü, Yeşilay İl Müdürlüğüne; ayrıca Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Diyarbakır Valiliğine desteklerinden ötürü proje ekibi olarak
    Türkçe Öğretmeni         Metal Teknolojileri Öğretmeni
    Hüsamettin KIZILAY        Nurettin GÜZEL                               teşekkür ederiz. Görüş ve önerilerinizi pekarge21@gmail.com e-mail adresimize iletmenizden büyük mutluluk duyarız.
    Arapça Öğretmeni         Mobilya ve İç Tasarım Öğretmeni
                                                                                                          Proje Ekibi
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13