Page 7 - Okulum Diyarbakır Ortaokul e-kitap
P. 7

4︲5


 İÇİNDEKİLER Değerli Öğretmenim,
  Öğrenme, sadece okulda değil bireyin doğumundan itibaren aileden, kitle iletişim araçlarından, sosyal çevreden ve doğadan elde ettiği
 SUNUŞ ........................................................................................................................................... 5  gözlem ve etkileşimle hayat boyu devam eden bir süreçtir.
 PROJE EKİBİ .................................................................................................................................. 6  Okul dışındaki öğrenme, öğrencinin öğrenmede aktif olarak rol aldığı, yaparak yaşayarak öğrendiği, çevresini gözlemleyerek öğrendik-
 PROJE EKİBİNİN ÖNSÖZÜ ................................................................................................................ 7  lerini ilişkilendirdiği ve sosyal yaşantısı ile bağlantılar kurduğu bir öğretim anlayışıdır. Bu bağlamda bilişsel öğrenme için bütün duyuların
 GEZİ PLANLAMA SÜRECİ .................................................................................................................. 8  kullanıldığı okul dışı öğrenme ortamlarında gerçekleştirilen etkinlikler, öğrenmeyi keyifli hale getirerek esnek öğrenme ortamları ile
 Okul Dışı Öğrenme Ortamı Gezi Kontrol Listesi .............................................................................. 10  öğrenmeyi cesaretlendirmektedir.
 Gezi Düzenleyecek Öğretmenlere Öneriler ..................................................................................... 11
 KAZANIM-MEKAN TABLOLARI ......................................................................................................... 14    2023 Eğitim Vizyon Belgesi çerçevesinde Bakanlığımızca başlatılan “Okul Dışı Öğrenme Ortamları Projesi” Diyarbakır İl Milli
 5. SINIF ........................................................................................................................................ 16  Eğitim Müdürlüğü olarak büyük bir ekip ve emekle yürütülmüştür. Proje kapsamında hazırlanmış olan “Okulum Diyarbakır” e-kitapçığı,
  ilimizdeki okul dışı öğrenme ortamlarını kazanımlar ile ilişkilendirip formal öğrenme ve informal öğrenme ortamları ile desteklemek isteyen
 6. SINIF ........................................................................................................................................ 33  öğretmenlerimize büyük bir rehber olacaktır.
 7. SINIF ........................................................................................................................................ 48
 8. SINIF ........................................................................................................................................ 66  Bu bilgiler ışığında 2019-2020 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diler, öğrenme için daha verimli olacağımız bir yıl temenni ederim.
 OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI
 Müzeler ....................................................................................................................................... 86
 Bilim ve Sanat Merkezi ................................................................................................................. 92  Doç. Dr. Feysel TAŞÇIER
 Sanat Merkezleri .......................................................................................................................... 96  Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü
 Tarihi ve Kültürel Mekanlar .......................................................................................................... 100
 Kütüphaneler ............................................................................................................................. 126
 Sit Alanları ve Ören Yerleri ........................................................................................................... 132
 Sağlık Bilimleri ........................................................................................................................... 140
 Endüstriyel Kuruluşlar................................................................................................................. 148
 Üniversiteler ve Resmi Kurumlar.................................................................................................. 156
 EKLER ....................................................................................................................................... 176
 EK 1: Gezi Planı .......................................................................................................................... 178
 EK 2: Gezi Listesi ........................................................................................................................ 179
 EK 3: Veli İzin Belgesi .................................................................................................................. 180
 EK 4: Öğrenci Gezisi Ön Anket .................................................................................................... 181
 EK 5: Öğrenci Gezisi Son Anket ................................................................................................... 182
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12